Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Let's buy different!
Let's buy different!

Home - Profile - Archives

De klant is toch koning?

Posted on 27/10/2008 at 17:55 - 0 Comments - Post Comment - Link

Mag ú de aandacht? Wel zo makkelijk.

 

Aanbieder biedt de consument een door de consument verkozen product of dienst aan, tegen de door de consument verkozen beste prijs en/of voorwaarde(n). (Lees: www.beabo.nl).

 

In de consumentenwereld draait het om het beste product. Het beste product voor u.

U maakt dagelijks de bewuste keuze voor de aanschaf van een product of een dienst.

Het beste product moet dan nog wel gevonden worden in de wirwar van aanbieders. Het zoeken, vergelijken, nogmaals zoeken en nogmaals vergelijken om uiteindelijk de beste keuze te maken kost de consument in het haastige bestaan tijd en energie.

 

De omgekeerde wereld is zo gek nog niet. Het enige wat u als consument hoeft te doen is te kiezen. Het is de taak van de aanbieder om die aanbieder te zijn waarbij ú het product of dienst afneemt. In dit geval is het voor de aanbieder interessant om uit te blinken, in prijs, voorwaarde en / of service. U kiest de aanbieder waarbij u de beste deal heeft.

 

De internetsite van Beabo.nl  heeft als uitgangspunt de principes die bestaan vanuit de consument: ik wil & ik kies het product of basis van de voorwaarden die mij het meeste aanspreken.

Of de keuze voor een product gebaseerd is op prijs, levertijd, voorwaarden, specificaties, de consument kiest bewust, voor zijn of haar beste deal!

 

De aanbieders die uw oproep voor een bepaald product of dienst zien, kunnen u een voorstel doen vόόr de sluitingsdatum die u hieraan gekoppeld heeft. Deze aanbieder kan een winkelketen, particulier of groothandel zijn.

Het proces van aanbieden gaat via het "veilingprincipe" waarbij de aanbieders onderling kunnen zien wie u, welk aanbod doet. De aanbieders kunnen zien welk aanbod zij moeten overtreffen om u als potentiële koper te kunnen interesseren.

 

Uniek hierbij is de mogelijkheid om u als kopers te verenigen. Wanneer u samen (min of meer) een zelfde product of dienst wilt kopen, kan er door het gezamenlijk optreden als potentiële koper een kwantum korting worden bedongen waardoor er een nog lagere prijs kan worden bereikt.

 

Als koper heeft u middels de internetsite www.beabo.nl een tijdbesparend hulpmiddel om in deze in te zetten in de laatste fase voor het daadwerkelijke aankopen van het door u gewenste product of dienst. Wij willen toch allemaal gemak en transparantie?